Cool Uden Røg 2019Materialer til Modul 3 for tidligere deltagere

Har klassen været med i Cool Uden Røg sidste år, kan I godt være med igen i år og din klasse kan deltage i fotokonkurrencen på linje med alle andre. Til modul 1 og 2 bruger du standardforløbet. Modul 3 bytter du ud med et eller flere af nedenstående fem temaer. Hvis der er øvelser og film fra standardforløbet, som klassen ikke tidligere har arbejdet med, kan I også vælge at starte med dem, eller du kan selv gå på opdagelse i undervisningsmaterialet Gå op i Røg.

Første tema: Tobaksindustrien

X:IT

Film 1: Tobaksindustriens metoder

Dette tema handler om, hvordan tobaksindustrien påvirker unge. Først skal eleverne se tilbage på gamle reklamer, hvorefter de skal arbejde med industriens nutidige metoder i Danmark med inspiration fra filmen ”Tobaksindustriens metoder”. 

Gamle tobaksreklamer 1

Gamle tobaksreklamer 2

Hvis skolen har adgang til filmstriben, kan du vælge at vise eleverne dokumentaren "En epidemi af røg" fra 2006 (cirka 30 minutter).Dokumentaren handler om tobaksindustriens markedsføringsmetoder op gennem 1900-tallet. Eleverne lærer om forskellige metoder og virkemidler til at påvirke unge til at ryge.

En epidemi af røg

Andet tema: Hvad sker der i kroppen, når man ryger?

Eleverne lærer med digitale redskaber at søge informationer om, hvad rygning gør ved kroppen på kort og lang sigt.

Hvad sker der i kroppen, når man ryger

Tredje tema: Kan du påvirke, hvad andre gør?

Eleverne skal i grupper udforme en detaljeret kommunikationsstrategi for, hvordan de enten vil få flere eller færre unge til at ryge. Det kan f.eks. være en strategi for en kampagne, en event eller en plan for, hvordan de med andre metoder vil opnå målet. 

Kan du påvirke, hvad andre gør

Fjerde tema: Hvorfor føler man trang til at ryge?

Eleverne lærer at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse og bearbejde data i Excel og fremlægge det grafisk. De lærer også, hvorfor nogen bliver afhængig, og hvornår man føler trang til cigaretter.

Hvorfor føler man trang til at ryge? 

Femte tema: Hvad ved I om snus?

Eleverne tilegner sig forskellig viden om snus gennem research. Eleverne lærer derudover at formidle deres besvarelser gennem fremlæggelse og diskussion samt at forholde sig kritisk til egen undersøgelse.

Hvad ved I om snus?