Cool Uden Røg 2018Supplerende øvelser

Supplerende øvelser

Her finder du øvelser, der supplerer undervisningsforløbet Cool Uden Røg.

Vil du gerne planlægge et lidt længere forløb eller at tværfagligt tema, hvor klassen går mere i dybden med emnet rygning, kan du supplere Cool Uden Røg med øvelser fra temaet "Hvem bestemmer dine valg" på www.opiroeg.dk.

Sig nej

Eleverne øver sig i at sige fra, hvis de bliver opfordret til at gøre noget, de ikke har lyst til.

Sig nej

Elevark til Sig nej

Sugerørsøvelsen

Eleverne oplever, hvordan det føles at have rygerlunger.

Sugerørsøvelsen