Røgfri skole

Røgfri skole

Rygning smitter

Skolens rygepolitik og rygning blandt skolens ansatte har stor betydning for, om unge begynder at ryge. En dansk undersøgelse viser, at elever i 9. klasse har 80 procent højere risiko for at begynde at ryge, hvis de oplever lærerne ryge i skoletiden (Poulsen et al 2002).

Synlig rygning

Det er ikke tilladt at ryge på skolens matrikel, hverken inde eller ude. Det er fornuftigt at fjerne røg fra skolemiljøet, men på nogle skoler står rygerne nu ved indgangen eller andre steder lige uden skolens område. Dermed er rygerne blevet mere synlige, og det kan betyde, at flere elever begynder at ryge.

X:IT-skoler er røgfri

Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at skoler indfører røgfri skoletid. Det betyder, at hverken elever, ansatte eller gæster på skolen må ryge i skoletiden - heller ikke uden for matriklen. Det kan være en proces at indføre røgfri skoletid. I mellemtiden bør X:IT-skoler som minimum være røgfri på matriklen og sikre, at eleverne ikke oplever synlig rygning i skoletiden. Ansatte og elever, der ryger, skal ikke kunne ses af andre.

Røgfri skoletid

Skoler kan vælge at gøre skoletiden røgfri. Enten for ansatte eller for både ansatte og elever. Røgfri skoletid betyder, at skolemiljøet ikke påvirker elever til at ryge. Røgfri skoletid kan varsles i god tid eller indfases gradvist, så rygerne har tid til at vænne sig til de nye forhold.

Erfaringer fra skoler med røgfri skoletid

Ledelsen bakker op
Da Bakkevejens Skole ved Esbjerg valgte at være med i X:IT, indførte ledelsen totalt rygeforbud. Herken ansatte eller elever måtte ryge i skoletiden. Lærere og ledelse var fælles om at sørge for, at reglerne blev overholdt. Især gårdvagter brugte i starten tid på at fortælle eleverne om skolens nye regler, der ikke altid blev overholdt. I løbet af et år accepterede alle reglerne, og skolen har i dag kun få elever, der ryger og ansatte ryger ikke, når de er på arbejde.

Opbakning fra lærerne
På Ørum Skole i Viborg holdt skolelederen samtaler med alle ansatte inden skolen blev helt røgfri som led i X:IT. Alle kunne se, at det var det rigtige at gøre for en skole, der arbejder med børn og unge. Også rygerne bakkede op om de nye regler, og skolen er i dag røgfri.

X:IT

Skoleleder Espen F. Andersen fortæller, hvordan hans skole fik røgfri skoletid for både elever og ansatte.