Undervisning

Undervisning og rygning

Undervisning i emnet rygning er et af elementerne i X:IT. Hvis undervisning foregår parallelt med de andre indsatser i X:IT, kan den være med til at forebygge, at unge begynder at ryge.

Undervisning i X:IT

I X:IT skal eleverne arbejde med emnet rygning i mindst 8 lektioner om året i både 7., 8. og 9. klasse. Kræftens Bekæmpelse har udviklet materialer, der gør det nemt for lærere at tilrettelægge og gennemføre undervisningsforløb.

Fagundervisning, på tværs eller projektarbejde

Emnet rygning er især relevant for fagene dansk, samfundsfag, biologi og det obligatoriske emne Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Klassen kan arbejde med rygning i fagundervisningen, tværfagligt eller i projektforløb.

Emner i undervisningen

Undervisningen i X:IT tager udgangspunkt i Teorien om social indflydelse, som samler fire emner, der i kombination kan få færre unge til at ryge. Eleverne skal derfor arbejde med alle fire emner i løbet af udskolingen.

  • Flertalsmisforståelse:

Unge tror, at deres jævnaldrende ryger meget mere end de virkelig gør

  • Sundhedskonsekvenser:

Viden om både langtids- og korttidskonsekvenser af rygning

  • Pres:

Kompetencer til at modstå direkte og indirekte pres fra omgivelserne

  • Samfundsmæssige og sociale mekanismer:

Gennemskue mekanismer i netværk og samfund, der påvirker til rygning

Læs mere om teorien bag X:IT her

Gå op i Røg

Gå op i Røg er et undervisningsmateriale om rygning til 7.-9. klasse. Materialet tager fat i fakta og forestillinger om rygning og ser på, hvordan rygning påvirker individ, krop og samfund. Gå op i røg består af en webside og to hæfter.

Du finder Gå op i Røg og lærervejledning her

Cool Uden Røg

I efteråret kan klasser melde sig til kampagnen Cool Uden Røg, der i tre moduler sætter fokus på rygning og identitet. Som del af forløbet kan eleverne være med i en fotokonkurrence og vinde en oplevelse for hele klassen til en værdi af 5.000 kroner. 

Læs mere om kampagnen her

Teaterforedrag om rygning

"Don't smoke" er et teaterforedrag om rygning for de ældste elever. Forestillingen handler om en slesk tobakssælger. Hans hensigt er at overbevise eleverne om, at de skal ryge cigaretter. Mange cigaretter. Men pludselig sker der noget, der ændrer historien forløb totalt.

Bag forestillingen står "Act on it", der kombinerer teatrets og journalistikkens virkemidler.

Skoler og kommuner kan læse om og booke "Don't smoke" her

Projektforløb

En tidligere X:IT konkurrence er udgangspunkt for et projektforløb om rygning. Eleverne skal udvikle et produkt, der skal få unge til at holde sig fra tobak. Det kan fx være video, tekst eller grafik.

Find materialer til projektforløbet her: