VærktøjskassenBaggrund & Forskning

Baggrund og forskning

Procesevaluering

Sideløbende med spørgeskemaundersøgelsen gennemførte Kræftens Bekæmpelse en procesevaluering. Interviews med elever, lærere, koordinatorer og forældre giver et indtryk af, hvordan X:IT bliver opfattet af deltagerne og hvilke styrker og svagheder, indsatsen har. Procesevalueringen har ført til revidering af forældrematerialer og kontrakter.

Hent rapporten ”Procesevaluering af Projekt X:IT - Projektets implementering på skolerne 2012” her

Hent rapporten ”Procesevaluering af Røgfri Dialog – en undersøgelse af forældres oplevelse af og holdninger til interventionen” her