VærktøjskassenElever og Forældre

Materialer til forældre og elever

Røgfri aftale

En Røgfri aftale er en aftale mellem elev og forælder. Eleven lover ikke at ryge, forældre lover at snakke om tobak med deres barn.

Film til forældre

Brug denne lille film, når du skal fortælle klassens forældre om X:IT på forældremøder, på forældreintra og på skolens webside.

Dialog på forældremøder

Vil I gå mere i dybden med emnet unge og rygning på forældremøder, har du her tre øvelser, der kan sætte gang i dialogen: Mads & Monopolet, Dilemmaspil og Klassens regler.

Huskebeskeder

Korte huske-beskeder, der minder elever og forældre om X:IT og Røgfri aftaler. Send dem hvert efterår og forår til både 7., 8. og 9. klasse.