VærktøjskassenElever og Forældre

Materialer til forældre og elever

Røgfri aftale

En Røgfri aftale er en aftale mellem elev og forælder. Eleven lover ikke at ryge, forældre lover at snakke om tobak med deres barn.

Film til forældre

Brug denne lille film, når du skal fortælle klassens forældre om X:IT på forældremøder, på forældreintra og på skolens webside.

Dialog på forældremøder

Vil I gå mere i dybden med emnet unge og rygning på forældremøder, har du her tre øvelser, der kan sætte gang i dialogen:

Mads & Monopolet

Dilemmaspil

Klassens regler

Oplæg til forældremøder

Brug dette oplæg, som består af tre dele 1) om unge og rygning, 2) hvad forældre kan gøre og 3) forklaring af X:IT. Du kan nøjes med at bruge de dele af oplægget, som du finder relevant. 

Huskebeskeder

Korte huske-beskeder, der minder elever og forældre om X:IT og Røgfri aftaler. Send dem hvert efterår og forår til både 7., 8. og 9. klasse.