Forældre

Inddrag forældrene

Forældre og unges rygning

X:IT inddrager forældre, fordi deres vaner og holdninger til rygning smitter af på børnene. Mange tror, at det er kammerater, der påvirker unge til at ryge. Men undersøgelser viser, at unges rygevaner i høj grad er præget af deres forældre.

Røgfri aftaler

Forældre er medunderskrivere på de røgfri aftaler. På den måde inddrager skolen dem i arbejdet med rygning. Ved at indgå en aftale forpligter den voksne sig til at snakke med sit barn om rygning. Risikoen for, at unge begynder at ryge er mindre, hvis forældrene tager afstand fra rygning og spørger til deres barns tanker om og oplevelser med tobak, inden det er for sent. Det gælder, hvad enten forældrene selv ryger eller ej.

Snak om Tobak

På hjemmesiden Snakomtobak.dk kan forældre få gode råde til, hvordan de kommer i dialog med deres barn om rygning. Øvelser, quizzer og film giver forældre redskaber til at starte snakken om rygning derhjemme.

Forældremøde

På årets første forældremøde fortæller skolens leder, en lærer eller X:IT-koordinator forældrene om X:IT. I Værktøjskassen ligger en PowerPoint præsentation, som lærere og andre kan støtte sig til, når forældre skal informeres. Derudover ligger der samtaleøvelser, som kan indgå som en del af forældremødet.