Kom i gang med X:ITDe tre elementer i X:IT

1. Kompetencegivende undervisning

I X:IT skal eleverne arbejde med emnet rygning i otte lektioner om året i både 7., 8. og 9. klasse. Kræftens Bekæmpelse har udviklet det online undervisningsmateriale Gå op i Røg, der gør eleverne i stand til at tage et aktivt og velbegrundet valg i forhold til rygning – både nu og senere i deres liv


Eleverne lærer at forklare sociale, samfunds- og helbredsmæssige forhold relateret til tobak. De træner kompetencer til at sige fra, reflektere og til at argumentere for eller imod en sag. Eleverne træner kompetencer, som de også kan bruge i andre sammenhænge end tobak og rygning. De bliver fx bevidste om egne grænser, de udvikler strategier til at sige nej, og de lærer at søge ny viden om samfundet og vurdere, hvilken betydning det har for dem og andre.

Gå op i Røg understøtter fælles mål inden for dansk, samfundsfag, geografi, biologi, matematik, historie og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Det er også oplagt at bruge i tværfaglige forløb, projektopgaven og i den Understøttende Undervisning.

Find materialet her

2. Inddragelse af forældre

Som en vigtig del af X:IT skal forældre involveres og opfordres til at tale med deres barn om rygning og andre tobaksprodukter. Risikoen for, at unge begynder at ryge er mindre, hvis forældrene tager afstand fra rygning og spørger til deres barns tanker om og oplevelser med tobak. Det gælder uanset om forældrene ryger eller ej. Skolens rolle er at aktivere forældrene via især forældremøder og røgfri aftaler. 

Røgfri aftaler
Den røgfri aftale er en frivillig aftale mellem elev og en voksen medunderskriver, typisk en forældre. Eleven lover at holde sig fri for alle former for tobak i det kommende skoleår, og den voksne lover at tale med eleven om rygning og støtte ham eller hende i at holde aftalen. 

Den røgfri aftale giver anledning til en snak i hjemmet om tobak, og er et redskab til at aktivere elevernes resultatforventning: Når unge forventer en negativ reaktion fra forældre, hvis de ryger, er der større chance for, at de lader være med at prøve det. Med en røgfri aftale tager den unge et valg, bliver holdt fast i sin beslutning og får støtte fra en voksen.

De elever, der har skrevet en røgfri aftale, deltager i slutningen af skoleåret i lodtrækningen om en præmie. Det er skolen selv, der står for arrangementet og præmien. Mange kommuner har dog mulighed for at hjælpe til med denne del. 

Forældremøder
Som en del af X:IT bliver rygning sat på dagsordenen til udskolingens forældremøder. Der skal som minimum informeres om de røgfri aftaler og om X:IT. Derudover er det en god idé at afsætte noget ekstra tid til at tale om rygning og snus i forældregruppen. I X:IT findes der PowerPoint-oplæg og øvelser, som I kan bruge på forældremøder.

Hjemmeside til forældre
På hjemmesiden www.røgfrifremtid.dk/foraeldre kan forældre få inspiration til at tale med deres barn om rygning og andre tobaksprodukter. Fortæl forældrene om hjemmesiden via forældremøder, Aula, skolens hjemmeside mm. 

Find materialet her

3. Røgfri skoletid

Røgfri skoletid for alle
Formålet med røgfri skoletid er at skabe en kultur, hvor tobak eller lignende produkter ikke er en del af skoledagen. Når unge ser rygning i deres dagligdag, er der større risiko for, at de selv begynder. Med X:IT er skoletiden derfor røgfri for alle – også de ansatte.

Håndhævelse
Håndhævelse, sanktioner og forældreinddragelse bør stemme overens med skolens procedure ved andre overtrædelser af ordensregler. Det er vigtigt at gå i dialog med elever, der synes det er svært, og hjælpe dem bedst muligt. 

Find materialer her