Kom i gang med X:ITDet praktiske

Workshop

Kræftens Bekæmpelse tilbyder en 3-timers workshop om X:IT. På workshoppen bliver elementerne og materialerne i X:IT præsenteret og deltagerne får baggrundsviden om unge og rygning samt et trykt eksemplar af X:IT hæftet. Workshoppen består af oplæg, øvelser og gruppearbejde. Deltagere på workshoppen bringer den nye viden med tilbage til resten af skolen. 

Workshoppen planlægges gerne i samarbejde med kommunen, så flere skoler kan deltage i samme workshop. Den er gratis på nær forplejning, som I selv skal stå for. Kontakt os for nærmere oplysninger om indhold og muligheder hos jer. 

Hvad koster X:IT?

Materialer 
Undervisningsmateriale og røgfri aftaler: Gratis
En præmie til den årlige lodtrækning blandt elever med en røgfri aftale: 1.000-2.000 kr.
Præmien kan I evt. få sponsoreret af lokale butikker. 

Workshop
Tre timers workshop med Kræftens Bekæmpelse: Gratis. Dog udgifter til forplejning.

Arbejdstid 
Koordinatorer på hver skole: 15-20 timer/år
Ledelsen: 5-15 timer/år
Ansatte i udskolingen: Otte lektioner om emnet rygning indarbejdes i den øvrige undervisning

Til skoler

Arbejder du på en skole med 7.-9. klasse og vil du være med til at forebygge rygning? Så er X:IT noget for jer. Skab opbakning i skolens ledelse, skolebestyrelse og i lærergruppen. Det kan du gøre ved at fortælle om X:IT på møder i teams, Pædagogisk Råd mm. 

Samarbejde i kommunen
Måske er der flere skoler i kommunen, der vil i gang med X:IT. Du kan opfordre forvaltningen til et samarbejde, hvor flere skoler starter X:IT med støtte fra skole- eller sundhedsforvaltningen.

Finansiering
Hvis ikke kommunen er involveret i X:IT, må skolen selv dække omkostningerne. Materialerne i X:IT er gratis, så udgifterne går primært til arbejdstid.

Skolens X:IT-koordinator
I skal udpege to X:IT-koordinatorer, som arbejder i udskolingen. De skal starte indsatsen op og være tovholdere på skolens arbejde med X:IT. Koordinatorerne fordeler 15-20 arbejdstimer mellem sig. Er det en lille skole, kan I vælge kun at have én koordinator, men det vil som regel være en fordel at være to.

Møder i arbejdsgruppe
Vi anbefaler, at I danner en arbejdsgruppe, som holder regelmæssige møder om X:IT på skolen. Gerne 3-4 møder om året. Arbejdsgruppen består af koordinatorer, afdelingsleder eller skoleleder og gerne jeres kontaktperson i kommunen. Det kan også være relevant at invitere repræsentanter fra hhv. skolebestyrelse og udskolingsteam med i arbejdsgruppen eller til nogle af møderne. 

Hele teamet er med
X:IT er en indsats, som løftes af alle ansatte i udskolingen. Både skolens ledelse og lærere er involveret. I praksis kan I fordele opgaverne mellem jer, som det giver bedst mening for jer. I X:IT hæftet har vi skrevet vores anbefalinger på baggrund af erfaringer fra andre X:IT-skoler. Find hæftet i materialer.

Kom godt fra start med en workshop
Kræftens Bekæmpelse tilbyder at afholde en 3-timers workshop gratis, hvis I er flere skoler i kommunen, der ønsker at deltage. 

Til kommuner

Arbejder du med sundheds- eller skoleområdet i kommunens forvaltning eller er du lokalpolitiker? Så kan du hjælp kommunens skoler med at indføre X:IT. 

Få opbakning til X:IT
Start med at skabe interesse for X:IT på møder i udvalg og forvaltninger. Det er en stor fordel at have opbakning fra både sundheds- og skoleforvaltning. Invitér alle kommunens skoler til at deltage i X:IT. Alle behøver ikke starte samtidig. Dem, der er klar, kan gå i gang med det samme, mens andre skoler kan vente eller vælge at starte med noget af X:IT eller kun i nogle klasser. Senere kan flere elementer og klasser kobles på.

Finansiering
Kommunen skal beslutte, hvordan udgifter til præmier og arbejdstid skal dækkes. Der skal for eksempel tages stilling til, om det er den almindelig arbejdstid, der bliver brugt, eller om opgaven kræver ekstra ressourcer. Nogle X:IT-kommuner frikøber skolernes X:IT-koordinatorer med 15-20 timer om året per skole. Kommunens egen X:IT-koordinator bør afsætte 30-70 timer om året, afhængigt af kommunens størrelse. 

Vælg en X:IT koordinator
I skal udpege en kommunal X:IT koordinator. Koordinatoren har ansvar for at starte X:IT og løbende støtte skolernes arbejde med de konkrete opgaver i indsatsen, herunder hjælpe med videndeling på tværs af skolerne. 

Kom godt fra start med en workshop
Kræftens Bekæmpelse tilbyder at holde en 3-timers gratis workshop for medarbejdere fra kommune og skoler.