Kom i gang med X:ITEvaluering og baggrund

Evaluering af X:IT

Færre elever ryger på X:IT skoler
X:IT virker! Forskning viser, at der er færre elever, der ryger på de skoler, der bruger X:IT. Evalueringen er gennemført af Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Resultaterne viser, at de skoler, der bruger alle tre dele af X:IT, har halvt så mange elever, der ryger, som skoler, der slet ikke arbejdede med X:IT.

Derudover viser resultater fra evalueringen, at X:IT påvirker elevers rygevaner uanset socioøkonomisk baggrund. 

Om evalueringen
X:IT blev evalueret fra 2010-13 af Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Omkring 100 skoler med mere end 4000 elever deltog i evalueringen. Halvdelen af skolerne var indsatsskoler, der brugte X:IT. Den anden halvdel fungerede som kontrolskoler. Eleverne besvarede ved start og herefter hvert år et spørgeskema om rygevaner, alkohol, trivsel og lignende.

I et nyt forskningsprojekt i 2017-2020 blev X:IT igen evalueret. Her undersøgte forskerne, om effekten af X:IT ses på tværs af elevers socioøkonomiske baggrund. 46 skoler deltog som indsatsskoler, hvor alle skulle implementere X:IT. Effekten blev undersøgt i et difference-in-difference design ved at sammenligne andelen af elever, der ryger, i grupper af elever med forskellig socioøkonomisk baggrund.

Minirapport om X:IT og resultater fra første evaluering 2010-2013
X:IT - en rygeforebyggende indsats i folkeskolen

Minirapport om røgfri skoletid med resultater fra anden evaluering af X:IT 2017-2020
Røgfri skoletid - erfaringer fra en indsats i grundskolen

Teoretisk og videnskabelig baggrund

Mange rygeforebyggende indsatser kommer af gode idéer med de bedste intentioner. Desværre er det ikke altid nok til at holde de unge røgfri. X:IT er sammensat af elementer, der tager udgangspunkt i socialpsykologien og er udviklet på baggrund af international forskning i, hvordan vi får unge til at holde sig fra tobak. 

Et af de mest indflydelsesrige områder inden for socialpsykologien er psykologen Albert Banduras teorier om social indflydelse, herunder begreberne mestringsforventning og resultatforventning. Bandura peger på, at adfærd både handler om personlige og sociale forhold. En effektiv indsats retter sig mod den unges egne evner til at takle situationer med rygning, men involverer i lige så høj grad omgivelserne, fordi sociale faktorer som påvirkning fra medier, kammerater og forældre spiller en stor rolle for unges rygevaner.

X:IT bygger på Banduras teori og arbejder med at styrke de unges mestringsevne og påvirke deres resultatforventninger. Der arbejdes med individet samtidig med, at omgivelserne - forældre, lærere og andre voksne - involveres. Det teoretiske udgangspunkt er operationaliseret i de tre elementer: kompetencegivende undervisning, forældreinddragelse og røgfri skoletid.  

X:IT har hentet meget inspiration fra en norsk indsats kaldet FRI, der startede i midten af 90’erne. FRI er baseret på teorien om social indflydelse og indeholder undervisning, røgfri kontrakter, lodtrækningskonkurrence og information til forældre. Erfaringerne herfra viser bl.a., at det er det samlede program, der virker. Tager man elementer ud mindskes eller forsvinder effekten.

Videnskabelige artikler

Andersen et al.: Design of a school-based randomized trial to reduce smoking among 13 to 15-year olds, the X:IT study. BMC Public Health 2014 14:518. DOI:10.1186/1471-2458-14-518

Andersen et al.: Effects of the X:IT smoking intervention: a school-based cluster randomized trial. International Journal of Epidemiology 2015, Vol 0 No. 0. DOI: 10.1093/ije/dyv145

Andersen et al.: Evaluation of the smoking intervention X:IT after the second year: A randomized controlled trial. Scandinavian Journal of Public Health 2018, 1–5. DOI: 10.1177/1403494818799837

Bast et al.: High impact of implementation on schoolbased smoking prevention: the X:IT study—a cluster-randomized smoking prevention trial. Implementation Science 2016, 11:125. DOI: 10.1186/s13012-016-0490-7

Bast et al.: Implementation fidelity and adolescent smoking: The X:IT study—A school randomized smoking prevention trial. Evaluation and Program Planning 72, 2019, 24-32. doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2018.09.004

Bast et al.: Study protocol of the X:IT II - a schoolbased smoking preventive intervention. BMC Public Health 2019, 19:497. doi.org/10.1186/s12889-019-6805-2

Bast et al.: Association of School Characteristics and Implementation in the X:IT Study — A School-Randomized Smoking Prevention Program. J Sch Health. 2017; 87: 329-337. DOI: 10.1111/josh.12500

Bast et al.: School Coordinators’ Perceptions of Organizational Readiness Is Associated with Implementation Fidelity in a Smoking Prevention Program: Findings from the X:IT II Study. Prevention Science, 2021, DOI: https://doi.org/10.1007/s11121-020-01197-1

Bast et al.: Assessing Differences in the Implementation of Smoke-Free Contracts—A Cross-Sectional Analysis from the School Randomized Controlled Trial X:IT. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021 feb; 23;18(4). 2163. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph18042163

Bast et al.: Socio-economic differences in smoking among adolescents in a school-based smoking intervention: The X:IT II study. Scandinavian Journal of Public Health. 2021 dec; 49(8):961-969. DOI: https://doi.org/10.1177/14034948211007683

Glenstrup et al.: Places to Smoke: Exploring Smoking-Related Practices among Danish Adolescents. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 386. DOI: doi.org/10.3390/ijerph18020386

Kjeld et al.: School Characteristics and Participation in a Smoking Prevention Intervention. Health Behav Policy Rev. 2020;7(2):152-160. DOI: doi.org/10.14485/HBPR.7.2.8. 

Kjeld et al.: Gender and socioeconomic disparities in reasons for not smoking cigarettes among Danish adolescents. BMC Res Notes, 2021, 14:33, DOI: doi.org/10.1186/s13104-021-05454-6

Lund et al.: Gender differences in attitudes towards a school-based smoking prevention intervention. Scandinavian Journal of Public Health, 2020, 1–8. DOI: 10.1177/1403494820953325