Undervisningsmateriale Gå op i Røg

Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak. Eleverne lærer at forklare sociale, samfunds- og helbredsmæssige forhold i forhold til rygning. De øver kompetencer i at sige fra, at reflektere og til at argumentere for eller imod en sag. Med Gå op i Røg arbejder I målstyret med emnet rygning inden for især dansk, samfundsfag, geografi, biologi og matematik.

Forældre

Oplæg på forældremøder
Brug dette oplæg, som består af tre dele 1) om unge og rygning, 2) hvad forældre kan gøre og 3) forklaring af X:IT. Du kan nøjes med at bruge de dele af oplægget, som du finder relevant, og som der er tid til. Vil du vise film om X:IT, kan du finde et udvalg her

Øvelser til at starte dialogen på forældremøder
Vil I gå mere i dybden med emnet unge og rygning på forældremøder, kan I bruge disse to øvelser:

Dialogkort: Sæt forældrene i små grupper, så de sammen kan drøfte en række dilemmaer. 
Klassens røgfri aftaler: Forældrene får en snak om, hvordan de i fællesskab forholder sig til rygning mm. blandt eleverne.

Hjemmeside til forældre
På hjemmesiden www.røgfrifremtid.dk/foraeldre kan forældre få gode råde til, hvordan de kommer i dialog med deres barn om rygning. Øvelser, quizzer og film giver forældre redskaber til at starte snakken om rygning derhjemme.

Fortæl forældrene om hjemmesiden via forældremøder, Aula, skolens hjemmeside mm.