Røgfri skole

Røgfri skole

Rygning smitter

Det er ifølge lovgivningen ikke tilladt at ryge på skolens matrikel, hverken inde eller ude. Det er fornuftigt at fjerne røg fra skolemiljøet, men på nogle skoler står rygerne nu ved indgangen eller andre steder lige uden skolens område. Dermed er rygerne blevet mere synlige, og det kan betyde, at flere elever begynder at ryge.

Skolens rygepolitik og rygning blandt skolens ansatte har nemlig stor betydning for, om unge begynder at ryge. En dansk undersøgelse viser, at elever i 9. klasse har 80 procent højere risiko for at begynde at ryge, hvis de oplever, at lærerne ryge i skoletiden (Poulsen et al 2002).

Det er derfor vigtigt at sikre, at elever ikke oplever rygning i skoletiden. Ansatte og elever, der ryger, skal som minimum ikke kunne ses af andre. Den bedste løsning er at indføre røgfri skoletid. 

X:IT-skoler er røgfri

Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at skoler indfører røgfri skoletid. Det betyder, at hverken elever, ansatte eller gæster på skolen må ryge i skoletiden - heller ikke uden for matriklen. Røgfri skoletid omfatter både cigaretter, e-cigaretter, snus og andre tobaksprodukter. 

Som det ser ud nu, er der alt for mange børn og unge, der lærer at ryge, mens de er i skole. Med røgfri skoletid fjernes røg, damp og tobak fra elevernes skoledag, og fællesskaber vil opstå omkring sjovere ting end at ryge. 

Læs mere om røgfri skoletid her.

Erfaringer fra skoler med røgfri skoletid

Ledelsen bakker op
Da Bakkevejens Skole ved Esbjerg valgte at være med i X:IT, indførte ledelsen totalt rygeforbud. Herken ansatte eller elever måtte ryge i skoletiden. Lærere og ledelse var fælles om at sørge for, at reglerne blev overholdt. Især gårdvagter brugte i starten tid på at fortælle eleverne om skolens nye regler, der ikke altid blev overholdt. I løbet af et år accepterede alle reglerne, og skolen har i dag kun få elever, der ryger og ansatte ryger ikke, når de er på arbejde.

Opbakning fra lærerne
På Ørum Skole i Viborg holdt skolelederen samtaler med alle ansatte inden skolen blev helt røgfri som led i X:IT. Alle kunne se, at det var det rigtige at gøre for en skole, der arbejder med børn og unge. Også rygerne bakkede op om de nye regler, og skolen er i dag røgfri.

Røgfri skoletid på Smidstrup-Skærup Skole

X:IT

"For mange kan det måske se spændende ud at ryge. Så det her med at det kommer væk tror jeg gør, at man ikke får lyst til at prøve det." Mille, 9. klasse