Undervisning

Undervisning og rygning

Undervisning i emnet rygning er et af elementerne i X:IT. Hvis undervisning foregår parallelt med de andre indsatser i X:IT, kan den være med til at forebygge, at unge begynder at ryge.

Undervisning i X:IT

I X:IT skal eleverne arbejde med emnet rygning i mindst 8 lektioner om året i både 7., 8. og 9. klasse. Kræftens Bekæmpelse har udviklet materialet Gå op i Røg, der gør det nemt for lærere at tilrettelægge og gennemføre undervisningsforløb.

Gå op i Røg

Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om rygning. Eleverne lærer at forklare sociale, samfunds- og helbredsmæssige forhold relateret til tobak. De øver kompetencer til at sige fra, reflektere og til at argumentere for eller imod en sag. 

Gå op i Røg henvender sig til fagene dansk, samfundsfag, biologi, geografi, historie, matematik og det obligatoriske emne Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. 

Du finder Gå op i Røg og lærervejledning her.

Emner i undervisningen

Undervisningen i X:IT tager udgangspunkt i Teorien om social indflydelse, som samler fire emner, der i kombination kan få færre unge til at ryge. Eleverne skal derfor arbejde med alle fire emner i løbet af udskolingen. Gå op i Røg materialet kommer omkring alle fire emner. 

  • Flertalsmisforståelse: Unge tror, at deres jævnaldrende ryger meget mere end de virkelig gør
  • Sundhedskonsekvenser: Viden om både langtids- og korttidskonsekvenser af rygning
  • Pres: Kompetencer til at modstå direkte og indirekte pres fra omgivelserne
  • Samfundsmæssige og sociale mekanismer: Gennemskue mekanismer i netværk og samfund, der påvirker til rygning

Projektforløb

Gå op i Røg materialet kan anvendes i forbindelse med den tværfaglige projektopgave i 9. klasse. Afhængig af det overordnede emne, der er forudbestemt af skolens lærere, kan materialet anvendes i forbindelse med projektopgaver, der omhandler rygning eller tobak i bred forstand. Materialets forskellige perspektiver på rygning, kan bidrage som inspiration til at opfylde kriterieret omkring tværfaglighed i projektopgaven.

Se mere på Gå op i Røg